MAX internetbanking PS

Co je Internetové bankovnictví? Je jednou ze služeb, kterou banka poskytuje svým klientům. Služba umožňuje klientovi ovládat svůj účet přímo z domova, provádět transakce, zakoupené zboží z internetového obchodu ihned zaplatit.
Internetové bankovnictví Poštovní spořitelnyMax Interbanking PS lze zřídit na každé pobočce České pošty a je tedy pro zájemce nejlépe dostupné. Pokud zájemce nemá účet, je třeba si jej zřídit a současně lze i Max Interbanking. Je nutné předložit dva doklady totožnosti: občanský průkaz a další doklad totožnosti – cestovní pas, řidičský průkaz nebo rodný list.
Pracovník pošty nebo poštovní spořitelny sepíše s klientem smlouvu. Klient obdrží příručku s všeobecnými podmínkami a jedno vyhotovení smlouvy. Poštou mu přijde platební karta, dále PIN číslo k aktivaci karty.V příručce o Postžirovém účtu a platební MAX kartě se dozví vše potřebné.

MAX Interbanking PS přihlášení

Než začne klient službu používat, obdrží poštovní zásilku, která obsahuje oznámení o aktivaci služeb elektronického bankovnictví, výši denního a týdenního limitu, Identifikační číslo a PIN pro přihlášení do služby MAX Interbanking PS,. Pak může službu začít používat pasivně i aktivně. Pasivní používání znamená, že majitel služby jen kontroluje v počítači pohyb na účtu, aktivně znamená, že lze provádět transakce. Společně se službou Max Interbanking PS zřizuje ČSOB i službu Max Phone PS, tedy službu v telefonu, mobilní podobu Max Interbanking PS . Službu je vhodné si zřídit, neboť s ní máme svůj účet stále při ruce.
K používání MAX internetbanking Poštovní spořitely je nutné mít kvalitní počítač s internetovým připojením a účinnou antivirovou ochranou a antivirovou kontrolu počítače provádět pravidelně. Za takových podmínek může klient službu pohodlně a bezpečně používat.
Službu IB klient otevře na webových stránkách Poštovní spořitelny www.postovnisporitelna.cz.
Internetové bankovnictví je vhodné zvlášť pro ty, kteří nemají pobočku České pošty v místě bydliště a hlavně pro lidi s omezeným tělesným pohybem.